Czym się zajmujemy

B2B Online udostępnia gotowy system sprzedaży hurtowej STAR B2B oraz platformę do sprzedaży i zakupów hurtowych PLANET B2B. Oba rozwiązania oparte są o najnowsze technologie "aplikacji w chmurze"
(cloud computing) oraz oprogramowania jako usługi SaaS (Software
as a Service).

B2B Online sp. z o. o.

ul. Kazimierza Wielkiego 29a pok. 414, 50-077 Wrocław

KRS: 0000353033 NIP: 897-17-60-628 REGON: 021224163 

Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN (w całości opłacony)